Khuôn viên VNĐ 0 / Night

Checkout the latest deal

Room Facilities

Breakfast

GYM Facility

Pet allowed

Wi-fi service

Khuôn viên khách sạn rộng 4000m2 gần bãi Sau Thùy Vân Vũng Tàu

You may Also like
Phòng VIP

VNĐ1200000 / Night

Khuôn viên

VNĐ0 / Night

Book Your

Rooms

CUSTOMER REVIEW